Základom efektívnej komunikácie je myslenie

O komunikácii a o jej technickom zvládnutí sa môžete dozvedieť z mnohých zdrojov. Všetko sa dokážete naučiť. Porozumiete neverbálnej komunikácii a je na vás, či poznatky aplikujete v bežnom živote. Ale sú situácie a je ich naozaj dosť, keď je vám väčšina získaných informácií takmer nanič. Uvediem pár príkladov – máte pod kontrolou svoju verbálnu a neverbálnu komunikáciu a váš životný partner vám...

Celý článok

Učiteľom z lásky

V súčasnosti sa na adresu učiteľov vyjadruje naozaj hocikto. A nie len to… Všetky vlády, ktoré tu doposiaľ za posledných 25 rokov boli, si robili s učiteľmi to, čo chceli. Neustále sa vymýšľali pre nich rôzne nové povinnosti, zvyšovala sa byrokracia a znižovalo sa spoločenské postavenie učiteľa. Veľa z nich je unavených, znechutených, doslova na prahu vyhorenia. A predsa, stále sa nájdu takí,...

Celý článok

Aj posledný dojem rozhoduje

Asi každý z nás sa dostal v živote do situácie, keď sa snažil zanechať dobrý dojem. Napríklad na nejakom pohovore, výberovom konaní, či na úrade. Nemusí ísť pritom o nijaké oficiálne stretnutia, ale môže to byť napríklad prvé stretnutie s partnerovými rodičmi, priateľmi, teda také, ktoré nemajú formálny charakter. A v súvislosti s takýmito situáciami sa často spomína, že prvý dojem rozhoduje. Predstavte si, že...

Celý článok

Nie je koučing ako koučing…

V posledných rokoch je téma koučingu a jeho využívania na vzostupe. O tému je mimoriadny záujem, a tomu sa ani nečudujeme. Koučing má mnohé pozitíva, je cestou k ďalšiemu osobnostnému aj profesijnému rozvoju. Je veľmi nápomocný a dokáže byť vysoko efektívny. Dokonca aj manažéri, ktorí využívajú techniky koučingu vo svojej práci, sú podnetnými a dobrými manažérmi. Teda za predpokladu, že koučing a koučovacie techniky vykonávajú...

Celý článok

Dôležitosť rozvoja a vzdelávania lektorov

    Vzdelávanie sa v dnešnej, pomerne rýchlej dobe, stáva akousi súčasťou bežného života, ale veľmi výrazne aj pracovného. Či už ide o vzdelávanie povinné alebo dobrovoľné. Celkový význam vzdelávania zamestnancov a jeho prínos pre prosperitu firmy je nevyvrátiteľný. Mnohé organizácie si tak tvoria vlastný systém vzdelávania a vyberajú si svojich vzdelávateľov, lektorov, trénerov, inštruktorov, mentorov či koučov z radov...

Celý článok

Prečo si vybrať celoživotné vzdelávanie?

Váš život je Váš výber. Vyberáte si, koho si zoberiete za životného partnera, v akej oblasti budete pracovať, každý deň si vyberáte, čo si ráno oblečiete, čo budete jesť, piť, čo budete po práci robiť a pod. Vyberáte si konkrétneho zamestnávateľa, pre ktorého chcete pracovať, a on si vyberá vás. Možno ste si vybrali to, že sami ste zamestnávatelia. Ak...

Celý článok