Vzdelávame najmodernejším spôsobom, akým je to vôbec možné. Môžete si vybrať z dvoch foriem - kombinované vzdelávanie (prezenčne - osobne a dištančne – z pohodlia domova), dištančné vzdelávanie (stačí mobil). Pri dištančnom vzdelávaní je celý obsah vzdelávania natočený v štúdiu a prístupný online formou vzdelávacích videí. Ide o najefektívnejší a najmodernejší spôsob učenia sa vôbec - vidíte video, počujete ho a ešte aj čítate vložený text. Videá absolventom ostanú aj po ukončení vzdelávania prístupné. Dodáme Vám potrebnú dokumentáciu k aktualizačnému vzdelávaniu.

Odporúčame nami ponúkané vzdelávanie zaradiť do Vášho plánu profesijného rozvoja.

Všetky školy a školské zariadenia si môžu vybrať z dvoch foriem vzdelávania:

Témy aktualizačného vzdelávania:

  • Nenásilná komunikácia v školskom prostredí (20 hodín)
  • Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácii (20 hodín)
  • Rozvoj mentorských kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia (20 hodín)
  • Využívanie prvkov koučingu v školskom prostredí (14 hodín)

 

1. Vzdelávanie dištančné         

Online vzdelávací program 

Zamestnanci sa vzdelávajú z pohodlia domova. Obsah aktualizačného vzdelávania dostane každý jeden zamestnanec v online videách. Pozrie si ho napr. na mobilnom telefóne, v tablete, ale aj klasicky na počítači. Do učenia je zapojených viac zmyslov – zamestnanec vidí, počuje a číta – dôležité texty sú do videí vložené. Ukončenie vzdelávania je realizované vyplnením krátkeho záverečného testu. 

2. Vzdelávanie kombinované

Prezenčne 5 hodín a dištančne 15 hodín

Aktualizačné vzdelávanie lektorujeme priamo vo vašom zariadení, teda osobne a zároveň celé vzdelávanie Vám zostane nahrané v online vzdelávacích videách.

Termín prezenčného vzdelávania si dohodneme telefonicky.

Kontakt: PaedDr. Marian Majzlík, PhD,                    0908 558 306

Pre bližšie informácie, kalkuláciu ceny a objednanie nás kontaktujte:

PaedDr. Marian Majzlík, PhD. tel.: 0908 558 306,   emial: marianmajzlik@gmail.com

                                   

Povinné aktualizačné vzdelávania

podľa zák. č. 138/2019 Z.z

Vážené p. riaditeľky, p. riaditelia a ostatní kolegovia,

zo zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch vyplýva školám a školským zariadeniam povinnosť zabezpečiť všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Vypracovali sme pre Vás aktualizačné vzdelávanie a dodáme Vám kompletnú dokumentáciu - program aktualizačného vzdelávania, potvrdenie o absolvovaní, záverečný test, prezenčnú listinu, profil lektora, dotazníky k vzdelávaniu  a samozrejme  oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania.

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. §57 ods.4 spolupracujúca organizácia musí mať oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania vydané MŠVVaŠ SR. Na základe oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania, Vám vieme poskytnúť aktualizačné vzdelávanie v rámci jeho obsahu.

 

Témy aktualizačného vzdelávania v rozsahu 20 hodín:

 

Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácii

 

 

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Rozvoj mentorských kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia.

 

 

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 

Témy aktualizačného vzdelávania v rozsahu 14 hodín:

 

Využívanie prvkov koučingu v školskom prostredí

 

 

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video