Manažér? Odborník na prácu či na ľudí?

Častokrát sa stáva, že zamestnanci doslova nenávidia svojich šéfov. Odpustite mi ten výraz, ale je to tak. Samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo. Ideálne by však bolo, keby zlý šéf bol výnimkou a dobrý samozrejmosťou. Aby som sa vrátila k svojmu tvrdeniu, stále sa stretávam s tým, že šéf je taký a taký, nepočúva, neakceptuje, je príliš prísny, dáva svojím zamestnancom pocítiť, že je viac… A mohla by som menovať veľa iného a zlého.

Jeden z problémov, prečo to tak niekedy je, je spôsob výberu zamestnancov na vedúce pozície. V tomto prípade je jedno či hovoríme o strednom či vrcholovom manažmente. Je jedno, či hovoríme o vedúcej jedálne, manažérovi pobočky banky, riaditeľovi školy… Títo ľudia stále pracujú s ľuďmi a vedú tímy či kolektívy.

Pri výbere zamestnancov na riadiace pozície sa často stretávam s prístupom, že sa vyberajú ľudia, ktorí sú výborní v tom, čo robia. Najlepší predajca sa stane vedúcim skupiny. Najlepšia kuchárka sa stane vedúcou, najlepšia učiteľka riaditeľkou, najlepšia bankárka manažérkou… Samozrejme, hovoríme o plnení plánov, o kvalite vykonanej práce. Niekedy sa na vyššie pozície dostávajú služobne najstarší zamestnanci. Niekedy priatelia a kamaráti, niekedy ľudia, ktorí vyslovene zdieľajú názory vrcholového manažmentu, inokedy rodina.

Pre porovnanie by som vybrala práve tých ľudí, ktorí sú odborníci v tom, čo robia, svoju prácu vykonávajú kvalitne a dosahujú nadpriemerné výsledky. Takýto ľudia majú perspektívu byť dobrými šéfmi, a tak môžu odovzdávať svoje skúsenosti ďalej. Dôležitou otázkou však je, či sú títo zamestnanci pripravení viesť ľudí. Bohužiaľ neplatí, že najlepší človek v tíme bude aj dobrým šéfom.

Vedenie ľudí – byť šéfom – so sebou prináša mnohé nástrahy, na ktoré potenciálni vedúci, manažéri, šéfovia, či riaditelia, nemusia byť pripravení. Veľkú časť takejto práce tvorí riešenie rôznych, často medziľudských problémov, udržiavanie príjemnej pracovnej klímy a pracovného prostredia, motivovanie, odmeňovanie, riadenie s ohľadom na špecifické podmienky, kde môžeme zaradiť talent management, age management aj time management, delegovanie právomocí, otvorená komunikácia a mnohé iné. Zároveň, stále musí napĺňať obsah svojej práce a zodpovedať za plnenie pracovných cieľov celého tímu.

Byť dobrým vedúcim veru nie je ľahká úloha.

Preto zdôrazňujem, že pri výbere zamestnancov na vyššie  riadiace pozície, potrebujeme prihliadať, okrem kvalitnej práce, aj na charakterové črty, osobnostné predpoklady a potenciál byť dobrým a spravodlivým nadriadeným – na potenciál viesť tím ľudí. Druhou možnosťou je dopriať im vzdelávanie v tejto oblasti. Nie je dobré nechať ich učiť sa len na štýle pokus omyl. To by mohlo zanechať nepríjemné spomienky a skúsenosti. Najmä na strane podriadených. Pracovať a viesť ľudí môže byť mnohokrát ťažšie ako si vieme predstaviť. Niekto môže mať prirodzene vodcovský talent, ale ani to nemusí byť zárukou.

Toto je len pár dôvodov, prečo je potrebné byť pri výbere riadiacich pracovníkov ostražitý. Uvedomme si, že riadenie a práca s ľuďmi je zložitý proces, do ktorého vstupuje mnoho pozitívnych, ale aj negatívnych faktorov. Vedenie ľudí zaberá podstatnú časť pracovného času manažéra, preto by mal byť nielen ľudský, ale aj schopný viesť tímy, byť ochotný riešiť problémy a byť otvorený ďalšiemu vzdelávaniu sa v oblasti.

Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť na našich školeniach pre firmy a organizácie, napríklad aj na tomto: Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia pre manažérov.

Mgr. Viktoria Pancikova, PhD.
Aktívne sa venujem vzdelávaniu dospelých a tvorbe vzdelávacích programov. Do môjho portfólia patria témy ako firemné vzdelávanie, od adaptačného až po pravidelné vzdelávanie, príprava lektorov a rozvoj manažérov, ale aj mentoring a koučing. V daných oblastiach sa neustále vzdelávam a publikujem.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.