Dôležitosť rozvoja a vzdelávania lektorov

 

 

Vzdelávanie sa v dnešnej, pomerne rýchlej dobe, stáva akousi súčasťou bežného života, ale veľmi výrazne aj pracovného. Či už ide o vzdelávanie povinné alebo dobrovoľné. Celkový význam vzdelávania zamestnancov a jeho prínos pre prosperitu firmy je nevyvrátiteľný.

Mnohé organizácie si tak tvoria vlastný systém vzdelávania a vyberajú si svojich vzdelávateľov, lektorov, trénerov, inštruktorov, mentorov či koučov z radov vlastných, veľmi šikovných zamestnancov, ktorí svoju prácu perfektne ovládajú a môžu byť vzorom aj pre ostatných kolegov.

Títo ľudia majú dobrý základ byť úspešnými vzdelávateľmi. Požadovaný obsah ovládajú dokonale. Avšak proces vzdelávania dospelých je istým spôsobom zložitejší ako sa na prvý pohľad môže zdať. Naozaj nestačí ovládať len obsah.

Vzdelávanie je najmä komunikačný proces, preto lektor musí mať do istej miery aj dar reči a rétorike sa aj naučiť. Takisto potrebuje poznať rôzne metódy, ktoré proces vzdelávania zdokonalia, zharmonizujú, vyvážia, ale najmä zefektívnia a skvalitnia. Potrebuje vedieť, ako sa dospelí vzdelávajú a učia, aj keď by sa zdalo, že to vie každý… Dokonca aj učitelia, ktorí vzdelávajú a vychovávajú naše deti každý deň, nemusia byť dobrými lektormi a vzdelávateľmi dospelých. Proces vzdelávania dospelých je výrazne odlišný od vzdelávania detí a má mnohé špecifiká. A vychádzať z toho, ako kedysi učili nás, tiež nie je práve dobrý nápad.

Niektorí ľudia môžu byť naozaj talentovaní a preciťujú proces vzdelávania, vedia ho realizovať tak, aby účastníci vzdelávania rýchlo pochopili danú tému, majú dar vysvetľovania a podobne. Ale predsa, nie každý to má. Predstavte si, že musíte ísť na školenie, kde lektor od rána vysvetľuje, ukazuje, vy síce chápete a celkom dobre sa to počúva, ale to je všetko. Dnes už vzdelávanie môže byť realizované moderne, aj zábavne, stále však so zvyšujúcou sa efektivitou a s kvalitnými lektormi.

Práve toto sú jedny z mála dôvodov, prečo je potrebné venovať sa vzdelávaniu a rozvoju interných lektorov, vyberaných najmä z radu zamestnancov. Zvyšovaním ich úrovne, oboznamovaním sa s didaktikou, čiže možnými spôsobmi vzdelávania, s tým ako správne vzdelávanie realizovať a robiť ho nie len príjemným, ale najmä efektívnym, sa oveľa viac podieľajú na rozvoji ostatných zamestnancov a celej firmy. Vzdelávanie lektorov je práve spôsob, ktorým toto môžete docieliť.

Lektor môže byť v danej veci naozaj odborník, ale ak to nevie správne podať, jeho skúsenosti sú nazmar. Nedostanú sa tam, kam treba. Dovolím si povedať, že spôsob vzdelávania veľmi zvyšuje jeho efektivitu. Ktorú by si mal, mimochodom, každý lektor vedieť skontrolovať.

Ak dáme priestor interným lektorom rozvíjať a vzdelávať sa v oblasti vzdelávania dospelých, prostredníctvom nich potom o veľa viac, lepšie a úspešnejšie rozvíjame ostatných zamestnancov, a tým sa všetci výraznejšie podieľajú na dosahovaní cieľov organizácie.

Myslite na svoju budúcnosť, na budúcnosť Vašej firmy, na prosperitu a rozvíjajte svojich lektorov prostredníctvom vzdelávania Rozvoj interných lektorov firiem a organizácií.

Mgr. Viktoria Pancikova, PhD.
Aktívne sa venujem vzdelávaniu dospelých a tvorbe vzdelávacích programov. Do môjho portfólia patria témy ako firemné vzdelávanie, od adaptačného až po pravidelné vzdelávanie, príprava lektorov a rozvoj manažérov, ale aj mentoring a koučing. V daných oblastiach sa neustále vzdelávam a publikujem.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.