Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia 

ZAČIATOK 14.5. 2024 - UKONČENIE 17.6. 2024

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

      Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

ZAČIATOK  15.4. 2024 - UKONČENIE 20.5. 2024

ZAČIATOK  21.5. 2024 - UKONČENIE 18.6. 2024

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

          Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory                                                         profesijného rastu                                             

ZAČIATOK 22.4. 2024 - UKONČENIE 27.5. 2024

ZAČIATOK  28.5. 2024 - UKONČENIE 20.6. 2024

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

TÉMA: Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia

Vzdelávanie začína  14.5 2024 s ukončením  17.6. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 14.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 15.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 16.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 17.6. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

Vzdelávanie začína  15.4. 2024 s ukončením 20.5. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 15.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 16.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 17.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 20.5. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

Vzdelávanie začína  21.5. 2024 s ukončením 18.6. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 21.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 22.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 23.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 18.6. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  22. 4. 2024 s ukončením 27.5. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 22.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 23.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 24.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 27.5. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  28. 5. 2024 s ukončením 20.6. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 28.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 29.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 30.5. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 20.6. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.