Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

ZAČIATOK  20.11. 2023 - UKONČENIE 19.12. 2023

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

          Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory                                                         profesijného rastu                                                ZAČIATOK 27.11. 2023 - UKONČENIE 20.12. 2023

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia  ZAČIATOK 13.11. 2023 - UKONČENIE 18.12. 2023

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

TÉMA: Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

Vzdelávanie začína  20.11. 2023 s ukončením 19.12. 2023

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 20.11. 2023 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 21.11. 2023 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 23.11. 2023 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 19.12. 2023 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia

Vzdelávanie začína  18.9. 2023 s ukončením  23.10. 2023

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 18.9. 2023 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 19.9. 2023 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 20.9. 2023 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 23.10. 2023 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  21.9. 2023 s ukončením 24.10. 2023

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 21.9. 2023 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 27.9. 2023 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 28.9. 2023 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 24.10. 2023 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

 

Témy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín:

 

Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

  • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti využívania, jeho hranice a obmedzenia.
  • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu,  mentoring ako spôsob udržania a rozvoja kompetencií.
  • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a školského zaradenia.
  •  Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.

 

Možnosti využívania koučingu ako nástoja podpory profesijného rastu

  • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
  • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
  • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
  • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.