Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia  ZAČIATOK 9.4. 2024 - UKONČENIE 13.5. 2024

Prebiehajúce vzdelávanie:   od 7.2 2024 s ukončením  14.3. 2024

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

      Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

ZAČIATOK  15.4. 2024 - UKONČENIE 20.5. 2024

Prebiehajúce vzdelávanie : od 13.2. 2024 s ukončením 18.3. 2024

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

          Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory                                                         profesijného rastu                                                ZAČIATOK 22.4. 2024 - UKONČENIE 27.5. 2024

Prebiehajúce vzdelávanie:  od 11.3. 2024 s ukončením 8.4. 2024

Inovačné vzdelávanie je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu:
učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, korepetítor, školský tréner, pedagogický asistent, zahraničný lektor, školský špeciálny pedagóg, lektor vzdelávania, metodik profesijného rozvoja, psychológ a školský psychológ, špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg, kariérový poradca, logopéd a školský logopéd, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

TÉMA: Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia

Vzdelávanie začína  9.4 2024 s ukončením  13.5. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 9.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 10.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 11.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 13.5. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

Vzdelávanie začína  15.4. 2024 s ukončením 20.5. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 15.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 16.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 17.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 20.5. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  22. 4. 2024 s ukončením 27.5. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 22.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 23.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 24.4. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 27.5. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

TÉMA: Možnosti využívania koučingu ako nástroja podpory profesijného rastu

Vzdelávanie začína  11.3. 2024 s ukončením 8.4. 2024

Priebeh vzdelávania:

Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne.

Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 

Ukončenie: Prezentácia cez aplikáciu ZOOM a odovzdanie dištančnej úlohy.

Prezenčná časť

1. stretnutie 11.3. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

2. stretnutie 12.3. 2024 od 13.00 - 17.40 hod.(6 vyučovacích hodín),

3. stretnutie 13.3. 2024 od 13.00 - 17.40 hod. (6 vyučovacích hodín),

4. stretnutie 8.4. 2024 záverečné ukončenie podľa rozpisu.

Link na Zoom vám pošleme na váš mail vždy najneskôr jeden deň pred realizáciou stretnutia.

 

 

Témy inovačného vzdelávania v rozsahu 50 hodín:

 

Inovatívna realizácia mentoringu v škole a školskom zariadení

  • Možnosti implementácie mentoringu do školských zariadení (s prihliadnutím na jednotlivé typy), roviny a možnosti využívania, jeho hranice a obmedzenia.
  • Možnosti realizácie mentoringu ako formy podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ - mentoring v rôznych podobách adaptácie, mentoring ako podpora kariérneho postupu,  mentoring ako spôsob udržania a rozvoja kompetencií.
  • Vzťah mentoringu a kvality školy - implementácia mentoringu ako determinant zvyšovania kvality školy a školského zaradenia.
  •  Využívanie špecifických typov mentoringu v školských zariadeniach - kolegiálny, tímový, v dobrovoľníctve, v poradenstve, v medzigeneračnom učení, a i.

 

Možnosti využívania koučingu ako nástoja podpory profesijného rastu

  • Možnosti využívania koučingu ako možného spôsobu podpory ďalšieho profesijného rozvoja PZ a OZ, riešenia problémov, konfliktných situácií, stanovovanie cieľov a vízií a pod.
  • Využitie koučingu ako prostriedku podpory kritického myslenia.
  • Vyžívanie techník koučingu ako bilančný kruh, priamka, vizualizácia a i, pri riešení problémov, vo vzdelávacom procese a ako podpora profesijného rastu PZ a OZ.
  • Hranice, možnosti a spôsoby využívania koučingu a jeho prvkov v rámci vekového rozhrania klientov koučingu.