Nie je koučing ako koučing…

V posledných rokoch je téma koučingu a jeho využívania na vzostupe. O tému je mimoriadny záujem, a tomu sa ani nečudujeme. Koučing má mnohé pozitíva, je cestou k ďalšiemu osobnostnému aj profesijnému rozvoju. Je veľmi nápomocný a dokáže byť vysoko efektívny. Dokonca aj manažéri, ktorí využívajú techniky koučingu vo svojej práci, sú podnetnými a dobrými manažérmi. Teda za predpokladu, že koučing a koučovacie techniky vykonávajú správne.

Tento zvýšený záujem o koučing ako taký, však so sebou prináša rôzne negatíva a mnoho ľudí, ktorí sa nazývajú koučmi, koučujú nesprávne. Každý si myslí, že je kouč, každý koučing používa… Napriek tomu, že ich cieľ je správny, v procese „koučingu“ pozorujú, radia, hodnotia a vykonávajú mnohé iné činnosti, ktoré tam nepatria. Často sa stáva, že koučingom nazývajú v mnohých prípadoch niečo, čo ním v skutočnosti nie je. A to je zásadný problém. Hodnota takto špecifického pôsobenia sa zamieňa a vytráca. Na základe nesprávne realizovaného koučingu sa mnohokrát stáva, že klienti oň strácajú záujem, mýlia si ho s inými rozvojovými technikami, nevidia jeho potenciál a podobne. Čo je v zásade veľmi negatívny jav.

Správne prevedená technika koučingu dokáže obohatiť koučovaného v osobnom živote, aj v profesijnom. Práve v profesijnej oblasti je momentálne zvýšený dopyt. Neslúži len ako metóda rozvoja, ale je aj veľmi účinným nástrojom motivácie a zvyšovania pracovného výkonu. Jadro koučingu spočíva v koučovacom rozhovore, ktorý je založený na cielených otázkach. Otázka je akoby alfou aj omegou v tomto prístupe. Samozrejme, do procesu vniká mnoho iných faktorov, z ktorých je veľmi významným dôvera.

Vybudovanie si dôvery v procese koučingu je istým spôsobom komplikované. Vytvára veľa dichotomických otázok. Od kouča sa vyžaduje vysoká miera empatie, aby si mohol vybudovať so svojím klientom určitý stupeň dôvery, ale na druhej strane, musí byť istým spôsobom odosobnený, aby si klientove problémy nevzťahoval na seba a nepripúšťal. Ak je koučom manažér svojho tímu, už nejaké vzťahy vybudované má. Ak sú tieto vzťahy dobré, dôvera je vytvorená… Ale čo ak vzťahy na pracovisku nie sú úprimné, čo ak zamestnanci neveria svojmu manažérovi či nadriadenému? Môže potom efektívne koučovať? Hľadanie odpovedí na tieto otázky nie je jednoduché a je náročné sa s takouto realitou niekedy vyrovnať, avšak vzdelávanie aj v tejto oblasti výrazne pomáha.

Práve preto, ak chcete byť dobrým koučom, či už manažérom využívajúcim túto techniku, je veľmi dôležité to, že pravý kouč si uvedomuje, že nepozná odpovede ani riešenia na problémy iných. Vie, že každý pozná svoju najlepšiu cestu sám a je len na ňom a na jeho možnostiach, ale v  problematických  situáciách je ukrytá. Kouč si uvedomuje, že jeho prvoradou úlohou je, pomôcť túto cestu klientovi odhaliť. Cieľom kouča nie je problém vyriešiť za svojho klienta, ale pomôcť mu nájsť cestu, ako to fungovať bude.

Ak dáte priestor svojim šikovným zamestnancom, či manažérom rozvíjať sa a vzdelávať sa v oblasti koučingu, otvárate tak cestu zlepšenia pracovných výkonov zamestnancov, motivujete, ukazujete svoj záujem o nich, podieľate sa na riešení aj vzťahových problémov a zlepšujete klímu na pracovisku. Ak dáte možnosť manažérom vhĺbiť sa do problematiky koučingu, prinesie to len pozitívne efekty.

Myslite na rozkvet Vašej firmy, na rozvoj svojich zamestnancov a dajte im možnosť vzdelávať sa aj v oblasti koučingu prostredníctvom školenia Koučing vo firemnom prostredí a organizáciách alebo manažér ako kouč.

Mgr. Viktoria Pancikova, PhD.
Aktívne sa venujem vzdelávaniu dospelých a tvorbe vzdelávacích programov. Do môjho portfólia patria témy ako firemné vzdelávanie, od adaptačného až po pravidelné vzdelávanie, príprava lektorov a rozvoj manažérov, ale aj mentoring a koučing. V daných oblastiach sa neustále vzdelávam a publikujem.
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.