Objednávka

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Vybrané aspekty podpory inkluzívneho prístupu smerujúceho k eliminácii stresu a zlepšeniu duševného zdravia v školách, v školských zariadeniach

Inovačné vzdelávanie - oprávnenie MŠVVaŠ SR 

Vybrať si môžete z nasledujúcich kurzov.

Vzdelávanie prebieha vždy od 13.00 hod do 17.40. hod., tri po sebe nasledujúce dni. Ukončenie je podľa harmonogramu.

Kurz      1. stretnutie    2. stretnutie    3. stretnutie    ukončenie      

1.            7.10. 2024        8.10. 2024       9.10. 2024       14.11. 2024   

2.            11.11. 2024     12.11. 2024     13.11. 2024     17.12. 2024   

3.             2.12. 2024       3.12. 2024       4.12. 2024       20.12. 2024   

 

 • 1
  Vzdelávanie je v rozsahu 50 hodín
  Dištančná časť: 32 hodín formou online programu - individuálne. Prezenčná časť: 18 hodín cez aplikáciu ZOOM formou štyroch stretnutí v popoludňajších hodinách. 
 • 2
  Po odoslaní objednávky Vám prídu pokyny k platbe na Váš email
  Prosím, skontrolujte si všetky údaje v objednávke. Po odoslaní objednávky održíte pokyny k platbe a zálohovú faktúru na Váš email. Po pripísaní sumy na náš účet (bankovým prevodom 1-2 dni) Vám príde potvrdenie o úhrade a daňový doklad. My Vás budeme kontaktovať emailom pred začatím vzdelávania s presnými inštrukciami.
 • 3
  Odošlite prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov poštou.
  Stiahnite si prihlášku na vzdelávanie a súhlas so spracovaním osobných údajov z tejto stránky. Po ich vyplnení ich pošlite poštou na adresu: ProSchool s.r.o., Kosorín 177, 96624. Na obálku napíšte: Prihláška na vzdelávanie.
 • 4
  Vzdelávanie je určené pre nasledujúce kategórie
  Inovačného vzdelávania je určené pre kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: učiteľ materskej školy, učiteľ prvého stupňa základnej školy, učiteľ druhého stupňa základnej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej umeleckej školy, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

Stiahnite si prihlášku na vzdelávanie a súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnenú prihlášku spolu so súhlasom o spracovaní osobných údajov pošlite na adresu:

ProSchool s.r.o.

Kosorín 177, 966 24

Na obálku do ľavého horného rohu napíšte:

Prihláška na vzdelávanie.

Potrebujete pomôcť s objednávkou?

Napište mám na: martinamajzlikova@gmail.com, marianmajzlik@gmail.com

alebo zavolajte na: +421 908 558 306, +421 918 299 330

Sme tu pre vás, radi vám pomôžeme.