Koučing a mentoring vo verejnej správe

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vzdelávanie je zamerané na využívanie koučingu a mentoringu ako nástroja rozvoja vo verejnej správe - mestské a obecné úrady. Venuje sa možnostiam využívania techniky koučingu a vedením ľudí formou mentoringu . Cieľom tohto vzdelávania je naučiť zamestnancov úradu využívať prvky koučingu a mentoringu v rôznych rovinách, čiže v komunikácii s - podriadenými, nadriadenými, kolegami, klientmi.  Účastník vzdelávania sa naučia využívať samotnú techniku koučingu alebo jej prvky  ako nástroja motivácie a plného rozvinutia potenciálu všetkých zamestnancov úradu verejnej správy. Budú vedieť v celom rozsahu zužitkovať metoring ako formu systematického a cieľavedomého vedenia ľudí.

 

 

Cieľová skupina:

  • všetci zamestnanci verejnej správy,
  • vedúci zamestnanci.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa