Povinné aktualizačné vzdelávania podľa zákona č.138/2019 Z.z

NAŠE SLUŽBY

Vyberte si z našej ponuky

Vzdelávanie pre pedagogických

a odborných zamestnancov

Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov rôznych tipov škôl a školských zariadení.

Vzdelávanie pre firmy a organizácie

Naštartujte svoj tím. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperity a posunu vpred. Vyberte si z našej ponuky alebo vám pripravíme vzdelávanie na mieru.

Poradenstvo a konzultácie

Indivudálne poradenstvo a konzultácie v oblasti vzdelávania, rozvoja, personalistiky a prijímania nových zamestnancov. Analýza v oblasti potrieb vzdelávania organizácie.