VZDELÁVANIE

PRE FIRMY

A ORGANIZÁCIE

Vzdelávaním k efektivite a rastu

AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH  ZAMESTNANCOV

Rozvíjajte sa a napredujte

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

A KONZULTÁCIE

NAŠE SLUŽBY

Vyberte si z našej ponuky

Vzdelávanie pre firmy a organizácie

Naštartujte svoj tím. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperity a posunu vpred. Vyberte si z našej ponuky alebo vám pripravíme vzdelávanie na mieru.

Akreditované vzdelávanie pre pedagogických

a odborných zamestnancov

Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov rôznych tipov škôl a školských zariadení. 

Poradenstvo a konzultácie

Indivudálne poradenstvo a konzultácie v oblasti vzdelávania, rozvoja, personalistiky a prijímania nových zamestnancov. Analýza v oblasti potrieb vzdelávania organizácie.

Stiahnite si zadarmo 

Myšlienková mapa TIME MANAGEMENT

Myšlienková mapa MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV