Povinné aktualizačné vzdelávania

podľa zákona č.138/2019 Z.z

Inovačné vzdelávanie

Nový termín - vzdelávanie začína 18.5.2022 

50 hodín = 3% navýšenie platu

Naše služby

Naštartujte svoj tím. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperity a posunu vpred. Vyberte si z našej ponuky alebo vám pripravíme vzdelávanie na mieru.
Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov rôznych typov škôl a školských zariadení. Poskytujeme inovačné, aktualizačné vzdelávanie a vzdelávanie na mieru podľa požiadaviek.

NOVINKA Inovačné vzdelávanie

Pre pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávajte sa online a získajte za každých 50 hodín 3% navýšenie Vášho platu.