Povinné aktualizačné vzdelávania

Nová téma pre šk. rok 2022/2023 v súlade s prechodným ustanovením Zákona č.138/2019 Z.z.

"Podpora PZ a OZ pri realizácii inklúzie elimináciou stresu a záťažových situácií."

podľa Zákona č.138/2019 Z.z

 

Inovačné vzdelávanie

NOVÉ TERMÍNY

14.3. 2023 - Inklúziu podporujúca komunikácia - Nenásilná komunikácia

 

50 hodín = 3% navýšenie platu

Naše služby

Naštartujte svoj tím. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperity a posunu vpred. Vyberte si z našej ponuky alebo vám pripravíme vzdelávanie na mieru.
Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov rôznych typov škôl a školských zariadení. Poskytujeme inovačné, aktualizačné vzdelávanie a vzdelávanie na mieru podľa požiadaviek.

NOVINKA Inovačné vzdelávanie

Pre pedagogických a odborných zamestnancov
Vzdelávajte sa online a získajte za každých 50 hodín 3% navýšenie Vášho platu.