Povinné aktualizačné vzdelávania podľa zákona č.138/2019 Z.z

NAŠE SLUŽBY

Vzdelávanie pre firmy a organizácie

Naštartujte svoj tím. Vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou prosperity a posunu vpred. Vyberte si z našej ponuky alebo vám pripravíme vzdelávanie na mieru.

Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov

Vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov rôznych typov škôl a školských zariadení. Poskytujeme inovačné, aktualizačné vzdelávanie a vzdelávanie na mieru podľa požiadaviek.