Základy firemného vzdelávania a jeho implementácia v malých a stredných podnikoch

Vzdelávací kurz je zameraný na implementáciu systematického vzdelávania v organizáciách, tak aby bolo čo najefektívnejšie, šetrilo finančné náklady spojené so vzdelávaním na jednej strane, a na druhej, aby prostriedky na vzdelávanie boli využívané efektívne. Absolvent tohto vzdelávacieho kurzu vie vytvoriť vzdelávaciu stratégiu, od adaptačného až po pravidelné vzdelávanie, vie identifikovať vzdelávacie potreby jednotlivých zamestnancov, ale aj firmy ako celku, vie efektívne nastaviť firemné vzdelávanie, čiže plánuje a pozná spôsoby a možnosti realizácie vzdelávania. Takisto uplatňuje systémový prístup k vzdelávaniu, čo zabezpečuje jeho väčšiu efektivitu. Obsah kurzu sa zameriava aj na pôsobenie interných lektorov a kariérnych poradcov vo firmách. Súčasťou vzdelávania je aj osvojenie si techník hodnotenia vzdelávania na viacerých úrovniach a hodnotenie jeho prínosu pre firmu.

 

Cieľová skupina:

  • majitelia malých a strených podnikov, budúci majitelia malých a stredných podnikov,
  • manažéri, manažéri vzdelávania,
  • interní lektori,
  • a zamestnanci pripravujúci sa na tieto pracovné pozície.

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa