Akreditované vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Posledné termíny pred účinnosťou nového zákona s ukončením do 30.7.2019

Mentoring a koučing v školskom prostredí

15 kreditov

Inovatívna realizácia adaptačného vzdelávania

25 kreditov

(podmienka na prihlásenie 1. atestácia)


Vzdelávanie je možné realizovať aj priamo na Vašom pracovisku, pre skupinu minimálne 8-10 účastníkov.

V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.