Vplyv myslenia a komunikácie na uplatnenie sa zamestnanca v zamestnaní

Absolvent vzdelávania pozná význam vplyvu myslenia na spôsob jeho komunikácie, vytváranie vzťahov ku kolegom, nadriadeným, podriadeným, zákazníkom a na celkové uplatnenie sa v zamestnaní. Účastník vzdelávania dokáže okrem iného rýchlo a úspešne vytvoriť ideálny komunikačný kanál medzi ním a zákazníkom ako základný predpoklad pre odovzdanie požadovaných informácií - t.j. k efektívnej komunikácii. Po absolvavaní vzdelávania dochádza okrem pozitívnej zmeny v osobnosti absolventa vzdelávania k vytvoreniu priaznivej pracovnej klímy na pracovisku, teda k zlepšeniu vzťahov, predchádzaniu konfliktov, vyššej ochote vykonať prácu navyše, k vzájomnej pomoci a tolencii. Vzdelávanie je teda vhodné organizovať aj ako team building.

 

Cieľová skupina:

  • Vzdelávanie je vhodné pre všetkých zamestnancov či už súkromného, verejného alebo štátneho sektora a je vhodné aj ako team building.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa