Spôsob výberu vhodných zamestnancov do manažérskych pozícií, vedúcich pracovných tímov, pracovných skupín na základe diagnostiky ich predpokladov

Vzdelávanie je úzko zamerané na diagnostiku a autodiagnostiku typov osobnosti manažérov, vedúcich tímov a rôznych druhov pracovných skupín podľa preferovaného správania sa. Na základe zosúladenia a využitia ich silných stránok vie absolvent zostaviť ideálne personálne obsadenie vedenia rôznych organizačných štruktúr, a to správnym zosúladením typov  ich osobností podľa ich vnútorných predispozíci. Ide o nenáročný, ale veľmi efektívny spôsob diagnostiky a autodiagnostiky. Týmto spôsobom dôjde k dosiahnutiu maximálnej efektivity v oblasti vedenia a riadenia ľudí a sekundárne k zvyšovaniu ziskov organizácie v sfére finančnej, organizačnej (organizácia práce)  a vzťahovej (zlepšenie vzťahov medzi zamestnancami). 

 

Cieľová skupina:

  • Všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov, tvorcov pracovných tímov, majiteľov firiem, budúcich majiteľov firiem, zamestnancov personálneho oddelenia, ktorí majú náplni práce výber rôznych typov vedúcich zamestnancov (vedúcich tímov, prac. skupín).

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.