Vzdelávanie pre verejnosť

 

Škola komunikácie a zvládania stresu

Životom kráčame ruka v ruke s rôznymi ľuďmi. Niektorí sú nám blízki viac, iní menej. Hlbší vzťah máme k tým ľuďom, ktorým akosi viac rozumieme. Základom vzájomného porozumenia je aj zvládnutá komunikácia. Je veľkým predpokladom úspešného pracovného, ale aj súkromného života. Prostredníctvom nej si vytvárame a udržiavame vzťahy s partnermi, deťmi, rodičmi, kolegami, nadriadenými v práci, podriadenými a inými ľuďmi. Veľa z nás si však vôbec neuvedomuje, že to, ako komunikujeme či už verbálne alebo neverbálne vychádza z našej mysle. Je preto dobré poznať súvislosti medzi myslením, komunikáciou a našou realitou, ktorú si týmto spôsobom vytvárame. Podobne si prostredníctvom nášho prežívania, ale aj nezvládnutej komunikácie vytvárame rôzne situácie, ktoré považujeme za nepríjemné, stresujúce, jedným slovom za záťažové. Vytvárame si tak na seba neprimeraný tlak, ktorý sa prejavuje ako stres, dnes už so všeobecne známymi negatívnymi dôsledkami na náš život a naše prežívanie. Našťastie existujú veľmi efektívne postupy, ktorými vieme daným situáciám predísť.

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu

 

Komunikácia a asertivita v pracovnom aj osobnom živote

Náš pracovný, ale aj súkromný život do značnej miery závisí na našej interakcii s inými ľuďmi. Zvládnutá komunikácia je základným predpokladom pre vytváranie dobrých vzťahov s kolegami v práci, nadriadenými, podriadenými, zákazníkmi, klientmi, ale aj s manželom, priateľom, rodičmi, deťmi a pod. Zároveň je významným faktorom, ktorý prispieva k vyšším finančným ziskom. Úspešná komunikácia je teda nástrojom, ktorý je veľmi cenný pre náš pracovný, ale aj osobný život. Na našom vzdelávaní vás naučíme ako nastaviť svoje myslenie pre zmenu verbálnej, neverbálnej komunikácie, následne ako správne verbálne a neverbálne komunikovať, ako využiť komunikáciu na rýchle vytvorenie vzťahu s akýmkoľvek partnerom, s ktorým potrebujeme komunikovať. Budete vedieť v záujme dosahovania cieľov povedať NIE a efektívne využívať ostatné techniky asertivity.

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu

 

Komunikačné a prezentačné zručnosti - naučte sa vystupovať

Každý z nás sa z času na čas dostáva do situácie, keď sa potrebuje prezentovať. V súčasnosti nestačí len VEDIEŤ, ale hlavne sa musíme VEDIEŤ PREDAŤ. Pritom každý človek s primeranou prípravou dokáže zaujať publikum. Takéto situácie nastávajú pri klasických prezentáciách pred obecenstvom, na školeniach, seminároch, kurzoch, ale veľmi často napr. v škole pri skúšaní, prijímacích pracovných pohovoroch, komunikácii na úradoch, autoritami spoločenského, kultúrneho života, a v ďalších prípadoch. Na našom seminári sa dozviete informácie, ktoré môžete okrem klasického prezentovania pred publikom využiť v dennodennej realite. Pomôžeme vám nadobudnúť praktické prezentačné zručnosti, budete vedieť ľudí zaujať, primerane verbálne aj neverbálne komunikovať, získate od poslucháčov za váš výkon uznanie. Týmto spôsobom sa vám otvoria brány, ktoré uzamykali vaše skryté schopnosti a možnosti.

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

 Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu

 

Verbálna a neverbálna komunikácia - ako ju používať a dešifrovať

Keď sa pozeráme na dvoch vzájomne komunikujúcich ľudí, okamžite môžeme s vysokou pravdepodobnosťou odhaliť viacero faktov. Vidíme, či sú si komunikujúci partneri vzájomne sympatickí, či prežívajú podobné emócie, majú rovnaké názory a pod. Pomocou napr. tempa reči, neverbálnej komunikácie hneď vieme rozoznať, či je ich komunikácia efektívna, či hovoria pravdu, či majú záujem o danú tému, súhlas, respektíve nesúhlas s vyslovenými názormi a veľa iných informácií. S ľuďmi, s ktorými si rozumieme viac, máme zároveň lepší vzťah ako s ľuďmi, s ktorými si nerozumieme. Naša komunikácia je v dobrých vzťahoch, na rozdiel od tých horších, efektívnejšia. Naučíme vás ako majstrovsky vytvoriť vo veľmi krátkom čase ideálny komunikačný kanál, a to už vlastne na prvom vzájomnom stretnutí so svojím partnerom v komunikácii. Stanete sa majstrami vo vytváraní dobrých vzťahov, budete zvládať svoju verbálnu a neverbálnu komunikáciu, a s vysokou presnosťou rozoznávať reč partnerovho tela. Na základe získaných informácií môžete svoje názory partnerovi lepšie vysvetliť, korigovať ich a docieliť, aby Vás partner skutočne počúval.

 Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

 Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu

 

Time management - zosúlaďte svoj pracovný a osobný život

Time mamagement alebo manažment času je dnes svojím spôsobom kľúčovou zručnosťou. Na každého z nás je kladených množstvo úloh v práci, ale aj v súkromí. V súčasnej, rýchlej dobe, keď deň sa zdá krátky, a pri mnohých pracovných povinnostiach, je dôležité naučiť sa efektívne riadiť svoj čas s cieľom dosiahnuť maximálne výsledky v čo najkratšom čase, ale nie na úkor kvality. Organizácia vlastného času je dôležitá najmä preto, aby sme sa vyhli negatívnym dôsledkom vplývajúcich na našu osobnosť a subjektívnu pohodu, ako je napríklad nestíhanie, prepracovanosť, odkladanie pracovných úloha, a tak sa neskôr dostávať do časového stresu. Time management je obzvlášť dôležitý pri kumulovaní pracovných úloh, ale je veľmi efektívny aj v súkromnom živote a ich zosúladení. Na kurze sa dozviete rôzne tipy a techniky ako čas uchopiť do vlastných rúk, a ako si vytvoriť časové plány s ohľadom na svoje individuálne potreby.

 Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

 Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu

 

Zvládanie záťažových situácií a stresu - ako na to?

Stres... Slovo odstrašujúce, avšak dnes sa používa a vníma ako niečo bežné a ten, to nie je v strese, akoby ani nebol... Stres, a iné záťažové situácie, kam patria najmä situácie výkonnostne náročné, problémové a konfliktné situácie, a v neposlednom rade frustrácia a deprivácia, môžu mať na náš život veľmi negatívne dôsledky. Či už hovoríme o pracovnom alebo osobnom živote. Prostredníctvom kurzu sa dozviete ako negatívne na nás takéto situácie vplývajú a najmä to, ako sa s nimi vysporiadať. Hovoríme o tzv. copingových stratégiách. Záťažovú situáciu vnímame však až vtedy, keď ju subjektívne vyhodnotíme ako negatívnu, nadmernú, presahujúcu naše sily a podobne, je to veľmi individuálne u každého z nás. Preto sa počas kurzu budeme venovať mnohým možnostiam, radám a typom, ako tieto nepríjemné situácie v živote zvládnuť.

Cieľová skupina:

 • vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí majú o problematiku záujem

 Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie sa vždy snažíme prispôsobiť požiadavkám účastníkov kurzu

 

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.