• Vzdelávanie je dnes nevyhnutnou súčasťou každej dobre fungujúcej organizácie či firmy.
  • Správnym prístupom, metódami a technikami sa dajú rozvíjať potrebné schopnosti, zručnosti a kompetencie vašich zamestnancov a riadiacich pracovníkov.
  • Pre efektívne fungovanie firmy či organizácie je dôležitá aj klíma na pracovisku, ktorá sa dá výrazne ovplyvniť práve poznatkami o zložení pracovných tímov, ale aj rozvojom potrebných kompetencií riadiacich pracovníkov. 
  • Problémy v oblasti ľudských zdrojov sa dajú v spoločnotiach výrazne eliminovať aj vytváraním pozicií interných lektorov či koučov.
  • Spoločne s vami identifikujeme priestor na zlepšenie a nájdeme najvhodnejšiu formu a obsah seminára či tréningu.
  • Okrem teoretických poznatkov vždy dbáme o dostatočnú interakciu účastníkov a dôledné prepojenie teórie s praxou.

Môžete si vybrať z ponúkaných kurzov alebo vám pripravýme kurz na mieru.

Tešíme sa na spoluprácu

        Tím ProSchool