• Vzdelávanie je dnes nevyhnutnou súčasťou každej dobre fungujúcej organizácie či firmy.
  • Správnym prístupom, metódami a technikami sa dajú rozvíjať potrebné schopnosti, zručnosti a kompetencie vašich zamestnancov a riadiacich pracovníkov.
  • Pre efektívne fungovanie firmy či organizácie je dôležitá aj klíma na pracovisku, ktorá sa dá výrazne ovplyvniť práve poznatkami o zložení pracovných tímov, ale aj rozvojom potrebných kompetencií riadiacich pracovníkov. 
  • Problémy v oblasti ľudských zdrojov sa dajú v spoločnotiach výrazne eliminovať aj vytváraním pozicií interných lektorov či koučov.
  • Spoločne s vami identifikujeme priestor na zlepšenie a nájdeme najvhodnejšiu formu a obsah seminára či tréningu.
  • Okrem teoretických poznatkov vždy dbáme o dostatočnú interakciu účastníkov a dôledné prepojenie teórie s praxou.

Môžete si vybrať z ponúkaných kurzov alebo vám pripravýme kurz na mieru.

Tešíme sa na spoluprácu

        Tím ProSchool

 

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

alebo telefonicky +421 908 558 306