Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia pre manažérov - riešenie negatívnych javov v pracovnom procese a v pracovných skupinách

Predstavujeme Vám sústavu vzdelávacích akcií venujúcu sa rozvoju manažérskych kompetencií. Táto vzdelávacia akcia je zameraná prioritne na riešenie negatívnych javov v pracovnom procese a pracovných skupinách. Cieľom tohto vzdelávania je, aby manažér vedel riešiť negatívne javy vo forme konfliktov, naučiť sa aj základom mediácie. Takisto absolvent vzdelávania vie riešiť a zvládať šikanovanie a obťažovanie na pracovisku (mobbing, bossing, harassment). Medzi ďalšie javy na pracovisku, ktoré ovplyvňujú pracovný výkon negatívne, patrí únava, preťaženie, frustrácia, stres, syndróm vyhorenia, open space syndróm a pod. Vzdelávanie poskytuje možnosti riešenia týchto situácií tak, aby manažér vedel s nimi pracovať, aby vedel ako ich možno odbúrať a eliminovať, a tak odstrániť negatívne dopady na pracovný výkon jeho tímu či kolegov.

 

Cieľová skupina:

  • všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov,
  • zamestnanci pripravujúci sa na pozíciu manažéra,
  • majitelia firiem, budúci majitelia firiem,
  • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa