Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia pre manažérov - proces riadenia

Predstavujeme Vám sústavu vzdelávacích akcií venujúcu sa rozvoju manažérskych kompetencií. Táto vzdelávacia akcia je zameraná prioritne na proces riadenia. Cieľom tohto vzdelávania je, aby absolvent vedel využiť potenciál ľudí a svojho tímu k dosahovaniu lepších výsledkov. Účastník vzdelávania sa hlbšie oboznamuje s možnosťami riadenia ako je talent management, age management a s tým súvisiace aj medzigeneračné učenie sa využiteľné na pracovisku a jeho pozitívne efekty. Dôležitou súčasťou vzdelávania je komunikácia na pracovisku a klíma, happines management (manažment šťastia, odmeňovanie, komunikácia, prijímanie návrhov a názorov, benefity, starostlivosť prístup a pod.), pretože šťastný zamestnanec je aj výkonnejší zamestnanec. Súčasťou procesu riadenia je moc a zodpovednosť v rukách manažéra. Vzdelávanie dáva príležitosť naučiť sa narábať s ňou a spoznať prijateľné hranice. Manažér sa tak učí prijímať rozhodnutia, riadiť pracovnú skupinu a chápe vplyv pracovného času na výkonnosť zamestnancov.

 

Cieľová skupina:

  • všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov,
  • zamestnanci pripravujúci sa na pozíciu manažéra,
  • majitelia firiem, budúci majitelia firiem,
  • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa