Rozvoj manažérskych kompetencií a psychológia pre manažérov  - pracovná motivácia

Predstavujeme Vám sústavu vzdelávacích akcií venujúcu sa rozvoju manažérskych kompetencií. Táto vzdelávacia akcia je zameraná prioritne na pracovnú motiváciu. Prostredníctvom tohto vzdelávania sa manažéri učia sile motivácie a jej vplyvu na pracovný výkon. Dávno už neplatí, že len finančná motivácia zabezpečí lepší výkon. Cieľom tejto vzdelávacej akcie je naučiť manažérov vytvárať motivačnú stratégiu, vedieť využívať rôzne spôsoby motivácie, oboznámiť sa s najzásadnejšími motivačnými teóriami a naučiť sa ich aplikovať do praxe. Súčasťou je aj motivácia špecificky zameraná na ďalší rozvoj zamestnancov. Veľmi dôležitým motivačným činiteľom je podávanie spätnej väzby a hodnotenie. Práve preto absolvent vzdelávania vie efektívne podávať spätnú väzbu na prácu zamestnanca, na jeho výkon, vie podávať efektívne hodnotenie, a na základe hodnotenia vie určiť možnosti ďalšieho rozvoja svojho tímu, či jednotlivých kolegov, a týmto spôsobom ich motivovať k lepšie odvedenej práci.   

 

Cieľová skupina:

  • všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov,
  • zamestnanci pripravujúci sa na pozíciu manažéra,
  • majitelia firiem, budúci majitelia firiem,
  • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa