Rozvoj komunikačných schopností

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vzdelávanie zásadným spôsobom mení spôsob komunikácie na pracovisku, pozitívne ovplyvňuje vzťahy a pomáha zlepšovať obraz organizácie v očiach verejnosti. Účastník vzdelávania dokáže okrem iného rýchlo a úspešne vytvoriť ideálny komunikačný kanál medzi ním a parnerom v komunikácii - základ efektívnej komunikácie. Vie všetko podstatné o verbálnej a neverbálnej komunikácii, dokáže v správnej chvíly využiť prvky neurolingvistického programovania. Získa nové, originálne informácie o tom ako byť v komunikácii úspešný. Po absolvavaní vzdelávania dochádza okrem pozitívnej zmeny v osobnosti absolventa vzdelávania k vytvoreniu priaznivej pracovnej klímy na pracovisku, teda k zlepšeniu vzťahov, predchádzaniu konfliktov, vyššej ochote vykonať prácu navyše, k vzájomnej pomoci a tolencii. 

 

Cieľová skupina:

  • Vzdelávanie je vhodné pre všetkých zamestnancov či už súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa