Rozvoj interných lektorov firiem a organizácií

Vzdelávací kurz je zameraný na rozvoj interných lektorov firiem a organizácií. Jeho obsahom sú základy vzdelávania dospelých, zameriava sa prioritne na rolu lektora, na jeho prejav a schopnosť predať svoje vedomosti kolegom, ďalej na špecifiká učenia sa dospelého, na prípravu a plánovanie vzdelávania, realizáciu rôznymi formami a metódami, vyhodnocovanie, na pozitívnu klímu, ale aj na to, ako vzdelávať moderne s cieľom čo najväčšej efektivity. Tento kurz pomôže aj pri plánovaní vzdelávania a jeho implementácie do stratégie firmy, môže však pomôcť zlepšiť aj adaptačný proces nových zamestnancov, a tak sa vyhnúť dnes už tradičnej zvýšenej fluktuácie. Dôležitou súčasťou toho kurzu je identifikácia vzdelávacích potrieb, čo pomôže optimálne plánovať vzdelávanie zamestnancov, a tak šetriť prostriedky a následne ich vo vzdelávaní využívať efektívne. Absolvent vie komplexne identifikovať vzdelávacie potreby, organizovať a realizovať vzdelávanie zamestnancov.

Vzdelávanie je na základe Vašich potrieb možné prispôsobiť začiatočníkom, alebo je možné nadviazať a rozvíjať kompetencie interných lektorov, ale aj manažérov poverených vzdelávaním.

 

Cieľová skupina:

 • interní lektori, budúci interní lektori,
 • manažéri poverení vzdelávaním,
 • zamestnanci participujúci v adaptačnom procese nových zamestnancov,
 • zamestnanci participujúci na vzdelávaní,
 • vhodné pre zamestnancov súkromného, verejného alebo štátneho sektora.

 

Doplňujúce informácie:

 • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
 • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
 • trvanie vzdelávania je minimálne 1 deň - podľa požiadaviek objednávateľa
 • maximálny odporúčaný počet účastníkov v jednej skupine je 15
 • cena kurzu sa pohybuje v rozpätí 79 – 175 € na jednu osobu, podľa požiadaviek zadávateľa
 • každý absolvent kurzu dostane certifikát o jeho absolvovaní

Kontaktujte nás