Princípy personálneho zostavovania vedenia organizácií, t.j. ich manažmentu, rôznych pracovných tímov a skupín

Sofistikovaná tvorba personálneho zloženia rôznych stupňov manažmentu právnych subjektov, jej vnútorných tímov a pracovných skupín tvorí elemnentárny predpoklad pre zavádzanie úspešných inovácií, efektívneho riadenia a presadzovania sa v konkurencii.

 

Vzdelávanie je realizované formou psycho-sociálneho výcviku a venuje viac času aj otázkam, ktoré sú bezprostredne späté s vedením a riadením rôznych právnych subjektov. Absolvent rozumie a vie použiť delenie typov osobností pre účel budovania ľudského potenciálu vhodého pre prostredie personálneho manažmentu. Vie, aké typy osobností je potrebné integrovať za účelom dosiahnutia efektívneho fungovania firmy alebo iného právneho subjektu. Dokáže na základe poznania svojich predispozícií (z výsledkov testov) stotožniť sa s jedným z existujúcich typov osobností a rolou, ktorá je pre daný archetyp ideálna. Podobne dokáže po absolvovaní výcviku sám navrhovať ideálne zloženie manažmentu firmy (pracovného tímu), pozná svoj vlastný potenciál, ktorý musí rozvíjať pre dosiahnutie maximálnych výsledkov právneho subjektu. Okrem uvedených zručností sa absolvent dokáže podielať na tvorbe vízií a realizovať ich zavádzanie do praxe. Ovláda a správne volí komunikačné stratégie, ktoré uplatňuje v styku  s ostatnými kolegami, zákazníkmi, klietmi a pod.

 

Cieľová skupina:

  • Všetky úrovne manažmentu organizácií právnych subjektov, tvorcov pracovných tímov, majiteľov firiem, budúcich majiteľov firiem, zamestnancov personálneho oddelenia, ktorí majú náplni práce výber rôznych typov vedúcich zamestnancov (vedúcich tímov, prac. skupín)

 

Doplňujúce informácie:

  • vstupné vedomosti nie sú vyžadované
  • vzdelávanie je možné prispôsobiť požiadavkám organizácie a úrovni účastníkov vzdelávania (začiatočníci/pokročilí)
  • trvanie vzdelávania prispôsobíme požiadaviekám objednávateľa

 

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.