PRIHLÁSENIE DO ONLINE PROGRAMU 

Využívanie prvkov koučingu v školskom prostredí.