PRIHLÁSENIE DO ONLINE PROGRAMU

Rozvoj mentorských kompetencií – realizácia mentoringu a efektívna komunikácia.