PRIHLÁSENIE DO ONLINE PROGRAMU 

Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie
prostredníctvom eliminácie stresu a záťažových situácii  (10 hodín)