Pracovné listy 7 – Úloha vedenia školy a školského zariadenia v podpore mentoringu