Poradenstvo a konzultácie:

 

Poskytujeme skupinové a individuálne poradenstvo v oblastiach:

 • Zavádzanie a rozvoj vnútrofiremného vzdelávania vo všetkých typoch organizácií
 • Mentoring a koučing
 • Vytváranie adaptačného procesu pre novoprijatých zamestnancov
 • Príprava zamestnancov pre efektívnu komunikáciu a jej využitie v obchodnom styku
 • Zmena myslenia zamestnancov za účelom efektívnejšieho dosahovania cieľov organizácie a vyššej motivácie všetkých zamestnancov k práci
 • Spôsob výberu zamestnancov do manažérskych pozícií, rozvoj manažérskych kompetencií, využitie psychológie pre manažérov
 • Výber zážitkových teambuildingových aktivít s implementáciou vybraných hodnôt (po dohode)
 • Poradenstvo (v prípade záujmu aj realizácia) pri výbere vhodných zamestnancov, pri výberových konaniach a rôznych formách prijímacích konaní

 

Individuálne poradenstvo pre:

 • Lektorov - pre lektorov začínajúcich, bez andragogického vzdelania, takisto v oblastiach inovatívneho vzdelávania a vytvárania vhodnej klímy vo vzdelávacom procese
 • Manažérov - pri zostavovaní tímov a riešení problematických situácií na pracovisku, v oblasti komunikácie a vytvárania vhodných komunikačných stratégií
 • Personalistov - pri výbere zamestnancov a zostavovaní vhodných tímov

 

Poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie:

 • Príprava na pohovory - v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, rýchleho nadviazania vzťahu ako základu úspechu, myslenie v intenciách úspechu a iné aktivity podľa individuálnych požiadaviek kladených na vybranú prac. pozíciu a požiadaviek klienta