Otestujte sa! (7) – Úloha vedenia školy a školského zariadenia v podpore mentoringu)