MODUL 5.3

Využívanie efektívnych metód a foriem v adaptačnom vzdelávaní

Kolegiálne učenie sa v adaptačnom vzdelávaní

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pod pojmom kolegiálne učenie sa rozumieme špecifický spôsob spolupráce, kedy učitelia a ostatní pedagogickí a odborní zamestnanci škôl vytvárajú skupiny, ktoré slúžia na výmenu informácií, postupov a skúseností s cieľmi zlepšenia edukačnej reality a vlastného profesijného rozvoja. Nie je to v pravom slova zmysle ani tímová práca, ani kooperatívne učenie, preto používame pojem kolegiálne učenie sa. Skôr by sa dal ešte použiť pojem zdieľanie pedagogického procesu alebo učiteľské komunity.

U nás je najbežnejším spôsobom spolupráce zamestnancov škôl neformálna spolupráca vo forme výmeny materiálov a diskusií. Medzi najčastejšie spôsoby výmeny informácií patria aj pedagogické rady, neoficiálne stretávanie sa, stretnutia komisií, ako napríklad stretávanie sa predmetových komisií, metodických združení, stretnutia vedúcich krúžkov a podobne. Ďalej vzájomné návštevy v edukačnej realite, čím myslíme hospitácie a vzájomné pozorovania sa.  Veľmi minimálne sa vyskytuje zdieľanie pedagogického procesu vo forme vnútroškolských konferencií a workshopov. V našich podmienkach nie je naozaj systematická výmena skúseností a informácií veľmi zaužívaná. Najčastejšie prebieha počas adaptácie a neskôr sa akosi vytráca. Uvedomujeme si, že toto je téma najmä pre vedenie škôl a školských zariadení, ktoré by za podpory zamestnancov mohlo takúto formu vzdelávania rozvíjať, a tak zvyšovať napríklad konkurencieschopnosť školy, a to najmä tým, že takto sa zvyšuje vedomostný kapitál.

Súbory na stiahnutie

Komentáre

  1. marialangova@zoznam.sk píše:

    Dobrý deň,
    chcem sa spýtať, či bude aj k danej prezentácií o kolegiálnom učení sa pridaný učebný text, lebo je tu znovu len akčný výskum.
    Ďakujem

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Povinná úloha

Napíšte esej alebo prípadovú štúdiu podľa pokynov a prineste ju vytlačenú na záverečné stretnutie.

Momentálně nejsou k dispozici žádné novinky.