Hodnotenie vzdelávania – NK – 3.07. 2023 – 25.08. 2023, Brezno (1)