Hodnotenie vzdelávania – NK – 22.05. 2023 – 23.06. 2023, NB (1)