Hodnotenie vzdelávania – NK – 18.9. 2023 – 23.10. 2023, ZOOM (1)