Hodnotenie vzdelávania – NK – 14.03. 2023 – 13.04. 2023, ZOOM