Hodnotenie vzdelávania – NK -12.09. 2023 – 10.10. 2023, Čierny Balog (1)