Hodnotenie vzdelávania – NK – 03.10. 2023 – 03.11. 2023, SZŠ, Lermontovova, Košice (1)