Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 6.7. 2023 – 28.8. 2023 Brezno (1)