Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 5.6. 2023 – 22.8. 2023 NB (1)