Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 30.6. 2022 – 2.9. 2022, LVS Čakany (2)