Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 3.5. 2023 – 12.6. 2023, ZOOM (1)