Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 25.9. 2023 – 25.10. 2023 ZOOM (1)