Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 25.09. 2023 – 10.10. 2023, ZOOM (1)