Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 17.3. 2023 – 27.4. 2023, KNM (1)