Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 16.05. 2023 – 28.06. 2023, Podvysoká (1)