Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 14.09. 2023 – 4.10. 2023, Humenné (1)