Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 05.10. 2023 – 06.11. 2023 SZŠ Lermontovova, Košice (1)