Hodnotenie vzdelávania – mentoring – 05.10. 2022 – 10.11. 2022, ZOOM (1)