Hodnotenie vzdelávania – koučing – 7.7.2023. – 30.8.2023 Brezno (1)