Hodnotenie vzdelávania – koučing – 4.4. – 9.5.2023 ZOOM (1)