Hodnotenie vzdelávania – koučing – 21.09. 2023 – 24.10. 2023, ZOOM