Hodnotenie-vzdelavania-koucing-21.09.-2023-–-24.10.-2023-ZOOM vymeniť