Hodnotenie vzdelávania – koučing – 20.3. – 28.4.2023 KNM (1)